Mimetherapie

Mimetherapie Amsterdam

Lachen, fronsen en boos kijken. Dit zijn zomaar een paar emoties die je kunt uitdrukken met je gezicht. Dit noemen we ook wel gelaatexpressie oftewel mimiek. Aan beide kanten van het gezicht loopt de aangezichtszenuw; de nervus faciales. Deze zenuw zorgt voor de mimiek in het gezicht, maar speelt ook een rol bij het openen en sluiten van de ogen en mond.

Aangezichtsverlamming

Bij een verlamming van de aangezichtszenuw zijn alle spiergroepen van één gezichtshelft betrokken. Dit word ook wel een aangezichtsverlamming genoemd. Een aangezichtsverlamming kan door verschillende aandoeningen veroorzaakt worden, zoals de ziekte van Bell (ook wel Bell’s parese genoemd), gordelroos, een middenoorontsteking of beschadiging van de aangezichtszenuw na een operatie, ongeluk of tumor. Het is niet altijd duidelijk waarom een aangezichtsverlamming optreedt en waardoor het veroorzaakt wordt.

De fysiotherapeutische behandeling

De fysiotherapeutische behandeling bij een aangezichtsverlamming wordt ook wel mimetherapie genoemd en is bedoeld voor patiënten met restverschijnselen na een aangezichtsverlamming. Mimetherapie bestaat uit specifieke oefentherapie, gericht op vermindering van de restverschijnselen, zoals asymmetrie in het gezicht. Maar ook stimuleert het de verminderde functie van de spieren en proberen we het abnormaal meebewegen zoveel mogelijk te onderdrukken. Dit allen gericht op een verbetering van de verminderde mimiek.

Mimetherapie

Mimetherapie richt zich op het herstel van de gelijkheid tussen beide gezichtshelften, toename van de oog- en lipsluiting en de toename van expressie in je gezicht. Vaak treedt er bij een aangezichtsverlamming ook stijfheid op in het gezicht. Middels oefeningen proberen we dit te verminderen. Ook worden er specifieke oefeningen aangeleerd, waardoor u ook zelf iets aan de klachten kan doen.

Een prettig bijeffect van mimetherapie kan zijn dat je beter leert om gaan met de klachten. Niemand kent je gezicht zo goed als jezelf en het kan soms heel moeilijk te accepteren zijn dat je gezicht is veranderd. Soms zie je er voor je gevoel “raar” uit. Met mimetherapie werk je aan je herstel, maar er wordt ook aandacht besteed aan hoe je jezelf ziet en hoe hier mee om te gaan.

Doorgaans kan er met mimetherapie worden begonnen op het moment dat er weer iets van beweging terugkomt in het gezicht en de aangezichtsspieren.

Waar bestaat een behandeling mimetherapie uit?

  • Het aanleren van specifieke oefeningen ter stimulatie van de mimiek
  • Het aanleren van massagetechnieken ter ontspanning van de spieren in het gezicht en de hals.
  • Het weer leren aanspannen van de spieren in het gezicht.
  • Het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst meebewegen van spieren in het gezicht.

Bij Fysiotherapie Centrum Amsterdam is Sanne Goede werkzaam als mimetherapeut en orofaciaal fysiotherapeut (ook wel kaakfysiotherapeut genoemd). Voor meer informatie over de behandelmogelijkheden of voor het maken voor een afspraak kunt u telefonisch contact met hem opnemen via het nummer 020-622 0572. Of stuur een mail naar sanne.goede@fysiotherapie.com